Provident

  • Lokalizacja: BumaSquer – Kraków
  • Powierzchnia: 900 m²
  • Czas wykonania: 12 tyg.
  • Projektant: Elżbieta Myczka
  • Klient: Provident
  • Zakres prac : Generalny Wykonawca

Prace ogólnobudowlane
Instalacje elektryczne, niskoprądowe LAN, DSO, BMS, KD
Instalacje SAP
Instalacje sanitarne
Klimatyzacja i wentylacja
Stolarka drzwiowa i zabudowy meblowe

Comments are closed.